Mali slovar strokovnih izrazov

Zdravljenje zobnih korenin

Koraki endodontskega zdravljenja

Image title

Rabila bom zdravljenje zoba z iglicami. Kako to poteka?

Na kakšen način točno bo potekalo koreninsko zdravljenje vam lahko razloži le vaša zobozdravnica, saj dobro pozna stanje zoba in ima tudi Rtg sliko. Načeloma pa zdravljenje koreninskih kanalov poteka po naslednjih korakih:

1. Korak

Natančen zobozdravstveni pregled je bistvenega pomena, saj na pregledu ocenimo za kateri zob gre (še posebno, če je bolečina sevajoča in po bolečini ni mogoče določiti kateri zob boli). Ocenimo v kakšnem stanju je zob ter kakšne vrste slikanje bomo potrebovali. (lokalni rentgen, ortopan, dentalni CT ali morda kar vse troje). Ocenjujemo tudi ali bo morda potrebno podaljšanje klinične krone.

2. Korak

Rentgen ali dentalni CT zoba, ki ga bomo zdravili. Kvalitetna Rentgenska slika pravilne projekcije nam lahko da dobro orientacijo in smernice kako zahtevno bo endodontsko zdravljenje zoba. Ocenjujemo razsežnost kariesa, število in obliko korenin, prisotnost in obsežnost periapikalnega vnetja (granulom, cista…) Rentgen nam dokončno potrdi ali ovrže oceno ali je endodontsko zdravljenje zoba glede na obseg in stopnjo vnetja mogoče oziroma smiselno. V naprej pomislimo na kakšen način bo preostanek zoba mogoče obnoviti / restavrirati - s plombo? / prevleko? V kolikor se odločimo zob ohraniti lahko preidemo na naslednji korak.

3. Korak

Lokalna anestezija pri bolečem in / ali živem zobu omogoča neboleč potek zdravljenja. Pri že mrtvem zobu postopek endodontskega zdravljenja ni boleč, saj je tkivo v pulpni komori in kanalih mrtvo in ni več oživčeno. Sama zobovina ne boli kadar je zob že mrtev ali je pulpa že odstranjena niti pri vrtanju niti pri zdravljenju koreninskih kanalov.

4. Korak

Za čiščenje kariesa in zagotovitev tesne zapore zoba se odločimo v kolikor bo zob kasneje mogoče restavrirati. Dobro očistimo ves karies, manjkajoče dele zoba pa dogradimo kolikor nam stanje dopušča. Pomembno je, da je zob, ki ga zdravimo v času zdravljenja dobro tesno (hermetično) zaprt. Ostanki kariesa pomenijo gojišče bakterij, ki znova in znova povzročajo vnetje v kanalih, ki jih zdravimo. Enako pomembna je dobra tesna (hermetična) zapora, saj bi uhajanje mikroorganizmov ob robovih plomb v kanale ki so v zdravljenju preprečilo uspešnost endodontskega zdravljenja.

5. Korak

V postopku zdravljenja koreniskih kanalov do koreninskih kanalov dostopamo tako, da v zob v področju kjer se nahaja pulpna komora izvrtamo odprtino za dostop (dostopna kaviteta) v taki obliki, da s kanalskimi instrumenti lahko vstopamo v kanale. Zadnje zobe odpiramo iz smeri griznih ploskev (s ploskev na katere žvečimo), sprednje zobe pa odpiramo na zadnji strani – na ploskvah, ki so obrnjene v usta. Kadar pa ima kakšen zob preveč nagnjeno smer se lahko zgodi tudi, da moramo zob odpirati s sprednje, vidne strani. Očistimo ves prostor kjer je pulpa v kronskem delu zoba – v pulpni komori.

6. Korak

Čiščenje in dezinfekcija in oblikovanje koreninskih kanalov je lahko zamuden postopek. Uporabiti je potrebno vrsto postopkov in instrumentov. Tanjši ko so kanali, bolj ko so gracilni in / ali zaviti in več ko je kanalov, dlje lahko traja postopek čiščenja in dezinfekcije. Da bi lahko dosegli dobro dezinfekcijo je običajno potrebno kanale tudi razširiti in oblikovati tako, da jih sploh lahko v največji možni meri očistimo. Ko ocenimo, da je v kanalu odstranjeno vse vnetno tkivo, ki ga je mogoče odstraniti lahko v kanale vložimo (apliciramo) zdravilo, zob zapremo in polnimo kanale v enem naslednjih obiskov glede na to kako intenzivno je bilo vnetje. Kadar je temeljito čiščenje in dezinfekcija mogoča že v enem obisku, pa lahko kanale polnimo takoj. Med posameznimi obiski zob zapiramo z materiali za začasno zaporo.

7. Korak

Polnitev koreninskih kanalov je postopek pri katerem v čiste in razkužene kanale s posebnimi tehnikami vložimo poseben material, ki čim bolje in čim tesneje zatesni koreninske kanale. Dobro napolnjeni kanali so zelo pomembni, da ne pride do ponovne infekcije kanalov.

8. Korak

Plomba, inlay ali prevleka so možnosti s katerimi dokončno oskrbimo zdravljen zob. Plomba, inlay ali prevleka ne pomeni samo, da je zob spet naravne oblike. Pomembno je, da dokončna oskrba zagotovi tesno nepredušno hermetično zaporo in tako onemogoči ponoven prodor bakterij v koreninske kanale ter ponovno vnetje. Zdravljenje koreninskih kanalov, ki mu strokovno rečemo tudi endodontsko zdravljenje zoba je kar zahtevno.


Potrebujete zdravljenje zobnih korenin? Naročite se na 031 656 907


Vsa pogosta vprašanja Naročite se